06 වැනි පොලිස් ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් 6 වැනි පොලිස් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කිරුළ හිමිකර ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා.

ඒ, එංගලන්තයේ පැවැත්වුණු 06 වැනි පොලිස් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී.

එහි අවසන් තරඟයෙදී බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු පොලිස් කණ්ඩායම පරදා ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෝක පොලිස් ක්‍රිකට් ශුරතාවය ඊයේ හිමි කරගත්තා.

ආසියානු පොලිස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ලෝක පොලිස් ක්‍රිකට් ශූරතාවය දිනාගත් ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

මෙම තරගය සඳහා එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, අයර්ලන්තය, කැනඩාව ඇතුළු රටවල් නියෝජනය කරමින් පොලිස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 09ක් සහභාගි වුණා.