ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් කණ්ඩායම නේපාලය බලා පිටත් වේ

13වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි සහ කාන්තා බීච්
වොලිබෝල් කණ්ඩායම් අද (02) උදෑසන නේපාලය බලා පිටත් විය.

දෙසැම්බර් මස 05 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 08 වැනිදා දක්වා වොලිබෝල් තරඟ පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම ක්‍රීඩා උළෙලේ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා බීච් වොලිබෝල් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දිනේෂා ප්‍රසාදනිට හිමිව ඇති අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි බීච් වොලිබෝල් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස අසංක ප්‍රදීප් කුමාර කටයුතු කරයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න