බොලිවුඩ් නිලි සෝනම් සිය 34 වන උපන්දිනය සමරයි.

සුපිරි බොලිවුඩ් නිලි සෝනම් කපූර් අද දින සිය 34 වැනි උපන්දිනය සමරනවා.

බොලිවුඩ් තොරතුරු වාර්තා කළේ, ඒ වෙනුවෙන් ඇයගේ සැමියා වන ආනන්ද් අහූජා ඉතා ප්‍රේමාන්විත සුබ පැතුමක් එක්කර ඇති බවයි.

සෝනම් කපූර් සිය සැමියා, පවුලේ සාමාජිකයන් සමග එක්ව උපන්දිනය සමරන බව බොලිවුඩයෙන් වාර්තා වනවා.

සෝනම් කපූර් මේ දිනවල ද සෝයා ෆැක්ටර් චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් හේතුවෙන් කාර්යයබහුල ව සිටිනවා.

Sonam Kapoor celebrated her birthday with close friends and family members at a five-star hotel in Mumbai.

Sonam Kapoor and Anand Ahuja tied the knot in May last year.