ජම්මු – කාෂ්මීර ගැටළුවට විසඳුම් සොයයි.

0
25

චීනයේ ඉල්ලීමකට අනුව කාශ්මීරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව ගෙන ඇති තීරණය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කමිටුව අද රැස්වෙනවා

ඒ සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සාමාජිකයින් පස්දෙනා ඇතුළු සාමාජිකයින් 15 දෙනෙක් ඊට සහභාගී වීමට නියමිතයි.

මෙම ගැටලුවේදී චීනය, පාකිස්තාන හිතවාදී ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ ද, සෙසු ආසියානු රටවල සහය ඉන්දියාවට හිමිව තිබෙනවා.

මේ අතර ජම්මු – කාෂ්මීර ප්‍රදේශයේ ගැටුම් ඇතිවන ආකාරයේ කිසිදු පියවරක් නොගන්නා ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටාරෙස් ඉන්දියාවෙන් හා පාකිස්තානයෙන් ඉල්ලා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.