අද කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න.

0
19

දිවයින හරහා දැනට පවතින තද සුළං තත්වයේ තරමක අඩු වීමක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

බස්නාහිර, දකුණු, මධ්‍යම, සබරගමුව, වයඹ සහ උතුරු-මැද පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට පැ.කි.මී. (40-50) පමණ දක්වා වන තද සුළං ඇති විය හැකියි.

සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇති වන බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

වයඹ, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති ‍විය හැකි අතර මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 50 ක පමණ තරමක තද වර්ෂාපතනයන් ඇති විය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.