ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව එළියට.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව සිදුකළ වෝහාරික විගණන වාර්තාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට ලැබී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මේ බව තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම වාර්තාව අධ්‍යනය කර සුදුසු පියවරක් ගැනීම සඳහා කමිටුවක් පත් කරන බවද එහි දැක්වෙනවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න