අදත් වැසි.

පවතින වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් අද දිනයේදී බලාපොරොත්තු වන අතර බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද දිනයේත් වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක කියා සිටියා.

කෙසේ වෙතත්, සබරගමුව සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.