දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට අද වැසි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලට මෙන්ම ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලට අද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ පස්වරු 2න් පසුව ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර 50 ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.

මේ අතර එම ප්‍රදේශවලට ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ තාවකාලික තද සුළං තත්වයක්ද ඇතිවිය හැකි බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.