මුහුදු රළ ගොඩබිමට එයි.

බේරුවල සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා මුහුදු රළ මීටර 2.5-3ත් අතර විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා.

මෙහිදී ගොඩබිමට පැමිණෙන රළ මෙතරම් උස නොවන බවත්, විටින විට තරමක් රළු විය හැකි බවත් සඳහන්.

එමෙන්ම සමකය ආසන්න නිරිත දිග බෙංගාලබොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකාවට ගිනිකොණ දෙසින් අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.