අදත් සිසු පැමිණීම ඉතාමත් අවම මට්ටමක.

0
175

දෙවන පාසල් වාරය සඳහා රජයේ පාසල්වල සියලු ශ්‍රේණි සඳහා අධ්‍යන කටයුතු අද සිට ආරම්භ කෙරුණා.

නමුත්, අද ත් පාසල්වලට සිසුන් පැමිණිම වාර්තා වූයේ ඉතා අවම මට්ටමකයි.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව අවස්ථා කිහිපයකදී කල් තැබුණු දෙවන පාසල් වාරය පසුගිය සඳුදා ආරම්භ කෙරිණ.

ඒ, 6 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ ශ්‍රේණි සඳහායි.

නමුත් ගෙවුණු සතිය පුරා පාසල්වලට සිසුන් පැමිණිම අවම මට්ටමක පැවති අතර අද සිට 1 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන්ට පාසල් ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළා.

නමුත්, අද රටේ බොහෝ පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිණිම ඉතා අවම මට්ටමක පැවති බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා.

කොළඹ, ආනන්ද විද්‍යාලය ප්‍රාථමික අංශය අද පැමිණ ඇත්තේ ළමුන් 5 දෙනෙකු පමණක් බව ද වාර්තා වනවා.

සිසු සිසුවියන් 387 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අත්තිඩිය ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අද පැමිණ සිටියේ සිසුන් 10 දෙනෙකු පමණයි.

සිසුන් 2,200කින් සමන්විත ගම්පහ ඝෝතමී කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට අද පැමිණ සිටියේ සිසුන් 25කට අඩු සංඛ්‍යාවක්.

ගම්පහ කිරිඳිවිට ගැමුණු කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, බුළුගහගොඩ විජය මහා විද්‍යාලය ඇතුළු පාසල් කිහිපයකම අද කිසිදු සිසුවෙකු පැමිණ තිබුණේ නැහැ.

බස්නාහිර පළාතින් පිට පාසල්වල තත්ත්වය ද මීට සමාන වූ අතර බොහෝ පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිණිම 50ත් 100ත් අතර වූ බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා.

මේ අතර, හලාවත පම්ලබ රජයේ විද්‍යාලයට සහ හලාවත බණ්ඩරවත්ත රජයේ විද්‍යාලයටද අද කිසිදු සිසුවකු නොපැමිණි අතර මැරවල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට පැමිණ සිටියේ එක් සිසුවෙකු පමණයි.