සචිත් පීරිස් සහ ෂෙහාන් ගලහිටියාව යාල කැලේ මැද පොල් ගායි.(VIDEO)

0
39

ලංකාවේ දක්ෂ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමයි සචිත් පීරිස්. ඔහු සංචාරය කරන ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. ඔහු ගිය සංචාරයකදී මිතුරෙක් සමඟ කැලේ මැද ඉදන් පොල් ගාපු වීඩියෝවක් අපට හමුවුණා. ඒ මිතුරා තමයි ජනප්‍රිය ගී පද රචක ෂෙහාන් ගලහිටියාව.

එම වීඩියෝව පහතින්,