සචිත් පීරිස් සහ ෂෙහාන් ගලහිටියාව යාල කැලේ මැද පොල් ගායි.(VIDEO)

ලංකාවේ දක්ෂ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමයි සචිත් පීරිස්. ඔහු සංචාරය කරන ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. ඔහු ගිය සංචාරයකදී මිතුරෙක් සමඟ කැලේ මැද ඉදන් පොල් ගාපු වීඩියෝවක් අපට හමුවුණා. ඒ මිතුරා තමයි ජනප්‍රිය ගී පද රචක ෂෙහාන් ගලහිටියාව.

එම වීඩියෝව පහතින්,