“පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවෙන් කැඳවීමක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන් සහභාගී වෙනවා” – රුවන් විජේවර්ධන කියයි.

0
28

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර මාලාව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවෙන් තමන්ට කැඳවීමක් ලැබුනහොත් අනිවාර්‍යයෙන් සහභාගී වන බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා සඳහන් කළා.

“මට තාම කැඳවිමක් ලැබිලා නෑ.කැඳවීමක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. ඒක මගේ යුතුකමක් හැටියට කරන්න අවශ්‍යයි.තේරීම් කාරක සභාව ගැන විවිධ අදහස් පළකරලා තිබෙනවා.මූලික අදහස තමයි තේරීම් කාරක සභාව තුළින් ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

පාස්කු ඉරිදා වුණ ප්‍රහාරය ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම තමයි මෙහි අරමුණ.දැනට විපක්ෂය තේරිම් කාරක සභාව ගැන එක එක චෝදනා එල්ල කළත් පක්ෂ නායක රැස්වීමේදි සියලු දෙනා සාකච්ඡා කරලා කියලා තිබුණා මේක හොඳ අදහසක්, සියලු දෙනාම සහාය පළකරලා මේක කරන්න ඕන කියලා.”ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.