රිතීෂ් දේශ්මුක් ‘බාගි’ තුන්වැන්නට එක්වෙයි.

0
62

රිතික් දේශ්මුක් කියන්නේ සුපිරි නළුවන්ගේ සහයෙන් ගොඩ යන නළුවෙක්.ඔහු ඉදිරියේදී රූපගත කිරිමට නියමිත ‘බාගි’ තුන්වැන්න සඳහා එක්වීමට සූදානම් බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

‘හවුස්පුල්’, ‘ඒක්විලන්’, ‘ඩමාල්’ චිත්‍රපටවල රඟපෑ රිතික් ජනප්‍රිය ඉන්දීය සිනමා නිළි ජෙනේලියා ඩි සූසා සමඟින් විවාහ වී සිටිනවා.

තනිව රංගනයෙන් දායක වන සියු චිත්‍රපට අසාර්ථක වන රිතික් මෑතකදි සුපිරි නළුවන් සමඟ රඟපෑ සියලු චිත්‍රපට සාර්ථක වී තිබෙනවා. ටයිගර් ෂෙරොෆ් නිසා සාර්ථක වූ ‘බාගි’ චිත්‍රපට මෙවරද සාර්ථක වනු ඇති බව බොහෝ දෙනාගේ අදහසයි.