බදුර්දීන්ගේ විශ්වාසභංග විවාදයට ලබාදුන් දින දෙකට විපක්ෂයෙන් විරෝධය.

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුර්දීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව විවාදයට ගැනීමේ දින සම්බන්ධයෙන්, පක්ෂ නායක රැස්වීමේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

ඒ, අදාළ විවාදය විශේෂ තත්ත්වයක් ලෙස ගෙන කඩිනමින් පවත්වන්නැයි, විපක්ෂය කළ ඉල්ලීමත් සමගින්.

නමුත් විවාදය සඳහා ආණ්ඩුව ලබා දී තිබෙන්නේ ජුනි මස 18 සහ 19 යන දින දෙකයි.

එම දින ආසන්න දිනයක් නොවන බව කියමින් පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී විපක්ෂය විරෝධය දක්වා තිබෙනවා.

විපක්ෂය ඉල්ලා තිබෙන්නේ, ජුනි මස 6 සහ 7 යන දින දෙක විවාදය සඳහා ලබාදෙන ලෙසයි.

නමුත් පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් වී තිබෙන්නේ එකඟතාවයකින් තොරවයි.

මේ අතර, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ද මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.