තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් ලංකාවේ මළල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගැන පරීක්ෂණ.

0
101

ලංකාවේ මළල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනකු තහනම් උත්තේජක ලබා ගෙන ඇති බව ‍ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක මධ්‍යස්ථානය ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වනවා.

මීටර් 400 සහ මීටර 800 ඉසව් නියෝජනය කරනු ලබන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනකුට මේ චෝදනාව එල්ල වී තිබෙනවා.

පසුගිය කාලයේ පැවැති තරඟ කිහිපයකදී අහඹු ලෙස ලබාගත් මුත්‍රා සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීමේදී මේ බව අනාවරණය වී ඇති බව ද වාර්තා වනවා.

කෙසේවුවද ‍ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජන මධ්‍යස්ථානය නිල වශයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන තෙක් මේ ක්‍රීඩකයන් කවුද යන්න අනාවරණය නොකිරීමටද එම ආයතනය තීන්දු කර තිබෙනවා.

මෙසේ තහනම් උත්තේජක චෝදනා එල්ලවී ඇති ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ඉදිරියේදී චෝදනා පත්‍ර ලබාදී ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වනවා.

එසේම ඔවුන්ගේ “බී” මුත්‍රා සාම්පලය පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට නියමිත බවත්, අදාළ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් සිදු කිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා වනවා.