මහනුවර වැසි ජල උමඟ ප්‍රතිසංස්කරණය කරයි.

මහනුවර ගංවතුර පාලනය සඳහා රජුන් දවස තැනූ භූගත වැසිජල උමග ප්‍රතිසංස්කරණයට ඇමති චම්පික රණවකගේ උපදෙසින් යුතුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මේ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ දහ දහස් එකසිය හැටක් වැය වන අතර උපාය මාර්ගික නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරනවා.

2020 වසරේ අප්‍රේල් වන විට මෙහි සියලු කටයුතු අවසන් වීමට නියමිතයි.

මහනුවර ගංවතුර පාලනය සඳහා මෙම උමග ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් මනා රුකුලක් වෙනවා. වසර 200කටත් වඩා ඉපැරණි මෙම උමග දැඩි ලෙස අබලන්ව පැවතුණා.

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන උමග නිරීක්ෂණය කිරීමේ චාරිකාවකට මහනගර ඇමති චම්පික රණවක පසුගියදා එක් වූ අතර එහි වත්මන් තත්වය සහ ප්‍රගතිය ද නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න