දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්වෙයි.?

0
11

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කරන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ පැවසුවා.

මේ අනුව, විශ්‍රාමික දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක, මාර්ග පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට එක් කර ගැනීමටයි තීරණය වී තිබෙනවා.

ඒ සඳහා නාරාහේන්පිට ශාලිකා ශාලාවේදී ලබන සිකුරාදා උදෑසන 9ට විශේෂ වැඩසටහනක් ද සංවිධාන කර ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.