ටජ්මහලට කිසිදා නොඑන අමුත්තෙක්

ඉන්දියාවේ, ලෝක උරුම සහ ලෝක පුදුම ටජ් මහල් ප්‍රාසාදයේ බටහිර රථගාල තුළ සිටි අඩි 09 ක් පමණ ද දිගකින් යුත් පිඹුරෙකු සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඉන්දීය මාධ්‍ය පැවසුවේ ටජ්මහල නැරඹීම සඳහා පැමිණි දේශීය සංචාරකයින් පිරිසක් විසින් සොයා ගැනුණු මෙම පිඹුරා පසුව වනජීවී නිලධාරීන් වෙත භාර දී ඇති බවයි.

පිඹුරා අල්ලා ගන්නා තෙක් ඒ අවට සිටි පිරිස් ඉවත් කළ පසු යළි සිදු කළ සෝදිසියකින් අනතුරුව අදාළ ප්‍රදේශය මහජනයා සඳහා විවෘත කළ බවයි ඉන්දීය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ. 

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න