වයඹ පළාතේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට අද නිවාඩු.

0
114

වයඹ පළාත් සභාව යටතේ ඇති සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයින්ට අද නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර පේෂල ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ, පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක පොලිස් ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here