ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී උදේශ් ඉන්දුල යුග දිවියට පා තබයි. (PHOTOS)

0
405

ලංකාවේ ජනප්‍රිය සහ දක්ෂ ගායකයෙක් වන උදේශ් ඉන්දුල අද යුග දිවියට පිවිසුණා.

ඔහුගේ විවාහ මංගල්‍යයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වෙනවා.