ජනප්‍රිය නිළි පියුමි බොතේජු උපන්දිනය සැමරූ හැටි. (PHOTOS)

0
127

පියුමි බොතේජු කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය සහ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. පසුගිය ද ඇයගේ උපන්දින යෙදී තිබුණා. හැබැයි ඇය මෙවර උපන්දිනය සමරලා තිබුණේ ළමා නිවාසයක ළමුන් පිරිසක් සමඟයි.

ඡායාරූප – Steve Angelo