රණවිරු විරෝධයට පොලීසියෙන් බාධා.

පවතින වැටුප් ගැටලුවලට විසඳුම් ඉල්ලා ආබාධිත රණවිරුවන් හා දිවිපිදූ රණවිරුවන්ගේ ඥාතීන් කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සංවිධානය කළ විරෝධතාවකට පොලීසියෙන් බාධා එල්ලවුණි.

කෙසේ වෙතත් විරෝධතාවයේ නිරත වූ ඔවුන් අධික වර්ෂාව මධ්‍යයේ අද පස්වරුවේත් එම ස්ථානයේ රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබුණි.

පවතින වැටුප් ගැටලුවලට විසඳුම් ඉල්ලා ආබාධිත රණවිරුවන් හා දිවිපිදූ රණවිරුවන්ගේ ඥාතීන් ඊයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයක නිරතවු අතර එහිදි පොලිසිය හා ආබාධිත රණවිරුවන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුවා.

පසුව ඊයේ පස්වරුවේ කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට පැමිණි ඔවුන් එම ස්ථානයේ රැඳී සිටි අතර අද උදෑසන අධික වර්ෂාවත් සමඟ එම ස්ථානය ආවරණය කිරිමට විරෝධතාවයේ නිරතවු ආබාධිත රණවිරුවන් සූදානම් වෙද්දි එම ස්ථානයට පැමිණි කොටුව පොලිසියෙන් ඊට බාධා එල්ල කළේය.

අනතුරුව එම ස්ථානයේ ඉදිකිරිමට ගිය ආවරණය ඉවත් කිරිමට පොලිසිය කටයුතු කළේය.