බෝම්බ ප්‍රහාර වලින් අවතැන් වූ දරුවන් වෙනුවෙන් පොලීසියෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරවලින් භාරකරුවන් මියයාම නිසා අවතැන්ව සිටින දරුවන් පිළිබද තොරතුරු දැනුම් දෙන ලෙස පොලීසිය ජනතාවට දැනුම් දුන්නා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර කියා සිටියේ මීට අදාළ කටයුතු සිදුකරන පොලිස් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය එම තොරතුරු ලබා ගැනීමට දුරකථන අංක 3 ක් හදුන්වා දී ඇති බවයි.

ඒ අනුව එම දරුවන් පිලිබද තොරතුරු, 0112 44 44 47, 0112 33 70 39 හා 0112 33 70 42 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දිය හැකිය.