වාරිමාර්ග ආඥා පනත යළි සංශෝධනය කෙරේ?

0
11

වාරිමාර්ග ආඥා පනත නැවත සංශෝධනය විය යුතු බව කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා පවසනවා.

45වන වාරි ඉංජිනේරු හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සේවයේ නියතු ඉංජිනේරු නිලධාරීන්ගේ 45 වන වාර්ෂික හමුව වැල්ලවත්ත හෝටලයේදී කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන්මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවත්වුණා.