නායයෑම් අවදානම සමඟ ප්‍රදේශ කීපයක පිරිස් ඉවත් කෙරේ

පවතින අධික වර්ෂාව සමඟ නායයාමේ අවදානමක් මතු වූ බැවින් කොස්ලන්ද, මහකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පවුල් 23ක් ඔවුන්ගේ පදිංචි නිවාස වලින් ඉවත් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එලෙස නිවෙස් වලින් ඉවත් කළ පවුල් 23ක පුද්ගලයන් 108 දෙනෙකු සිටින අතර ඔවුන් මහකන්ද වත්තේ “සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයේ” රැඳවා ඇති අතර ඔවුන්ට පිසූ ආහාර සැපයීමට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය පැමිණ කරන භූමි පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිත අතර මීට පෙර ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නායයාමේ අවදානම් කලාපයක් බවට නම් කළ ප්‍රදේශයක මෙම නාය යාමේ අවදානම ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පෙන්වා දෙන්නේ.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න