පාකිස්ථාන සංචාරයේ එක් දින නායකත්වයට ලහිරු තිරිමාන්න. සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙතනින්

එළඹෙන ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන එක්දින හා විස්සයි 20 සංචාරය සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

2019 සැප්තැම්බර් 27 සිට ඔක්තෝබර් 09 දක්වා පැවැත්වෙන මෙම සංචාරයේදී එක්දින තරඟ 03 ක් සහ විස්සයි 20 තරඟ 03 ක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත වනවා.