පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් වෙනස් වෙයි

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා ලෙස පාකිස්තාන හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මිස්බා උල් හක් පත් කර තිබෙනවා.

ඉදිරි වසර 3ක කාලයක් සඳහා මිස්බා උල් හක් පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනු ඇති.

එමෙන්ම පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු ලෙස හිටපු වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක වකාර් යුනිස්ව පත් කර තිබෙනවා. වසර 3ක කාලයක් ඔහු පකිස්තාන කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව මිස්බා උල් හක් සහ වකාර් යුනිස් සිය ධූරයන් භාර ගැනීමෙන් පසු මුහුණ දෙන පළමු තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිතයි.