ගත වූ පැය 24 පුරාවටත් දිවයින පුරා සෝදිසි මෙහෙයුම්.

0
168

ගතවු පැය 24 තුළ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක ආරක්ෂක අංශ විසින් සෝදිසි මෙහෙයුම් දියත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව බණ්ඩාරගම පොලීසිය විසින් ඊයේ (10) සිදු කළ සෝදිසියකදි බණ්ඩාරගම අතුටුගම කිම්මන්තුඩාව බොල්ගොඩ ගඟේ අතුරු ඇල මාර්ගයක තිබි සිම් කාඩ් පත් 2 ක් සහිත ජංගම දුරකථනයක්, යතුරු පැදියක අංක තහඩුවක් සොයා ගැනුණා.

කලුතර පයාගල පොතුවිල පාලම යට ඊයේ (10) සිදු කළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදිත් 9 එම් වර්ගයේ පිස්තෝල 2ක් , ටි 56 පතොරම් 5ක් පොලීසිය විසින් සොයා ගත්තා.