කාත්තන්කුඩි OIC හා හිටපු OIC අද පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට.

0
61

කාත්තන්කුඩි පොලීසියේ වත්මන් ස්ථානාධිපතිවරයා සහ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා අප්‍රේල් 21 වැනිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට අද කැඳවා තිබෙනවා.

එහි සභාපති නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා කියා සිටියේ, තවත් මුස්ලිම් සංවිධානයක් ද හෙට පැවැත්වෙන කාරක සභාව හමුවට කැඳවා ඇති බවයි.