අත්අඩංගුවට ගත් බීමත් රියදුරන් ගණන තවත් ඉහළට.

0
8

අද උදෑසන 6.00 න් ආරම්භ වූ බිමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම අතරතුරදී පැය 24 තුළ බීමත් රියදුරන් 224 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

දිවයින පුරා බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් පසුගිය 5 වනදා ආරම්භ කෙරුණු අතර, ඒ සිට මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බීමත් රියදුරන් සංඛ්‍යාව 4103 ක් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා.