යුද්ධයෙන් සැමියන් අහිමි සහ සටන්කරුවන්ගේ බිරියන්ට ඇපකරුවන් නැතිව මිලියන 1.5

යුද්ධයෙන් ස්වාමියා අහිමි සහ හිටපු සටන්කරුවන්ගේ බිරින්දෑ වරුන්ට ඇපකරයක් හෝ ඇපකරුවන් දෙදෙනා නොමැතිව මිලියන 1.5ක සහන ණයක් ලබා දෙන බව, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසයි.

මෙම මුදල සහන පොලියක් හෙවත් රජයෙන් පොලියේ වැඩි කොටසක් ගෙවන ලෙස සකස් කර ඇත.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යාපනයේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන අතරතුර යුද්ධයේ බලපෑමට ලක්වූ පිරිස් සහ හිටපු සටන්කරුවන් හමු වීම් මාලාව අතරතුර අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි.

යුධ සමය අවසන් වීමත් සමඟ මෙම පිරිස මුහුණ දී ඇති බරපතල සමාජ ප්‍රශ්න සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගත් බව අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

ඊට අමතරව අතුරුදහන් වූවන් සිටින අතුරුදහන් වූවන් සිටින පවුල් වෙත මාසිකව 6000ක මුදලක් ගෙවීමට ද යෝජිතය. මේ සඳහා ලියාපදිංචිය අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලය හරහා සිදු කළ යුතුය.

මෙම දීමනාව නොවැම්බර් 01 දා සිට ගෙවීමට නියමිතව ඇත.

මීට අමතරව තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමට ණය දෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ද ක්‍රියාත්මකයි. මේ සඳහා ව්‍යපෘති යෝජනාව පිළියෙළ කර ගන්නා ආකාරය සඳහා අවශ්‍ය පුහුණව සහ ව්‍යාපාර අදහස් නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරය පුහුණු කරන දෙදින වැඩමුළුවක් ද ක්‍රියාත්මක බව එම මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.