බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට අත්සන් 64ක්.

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංගයට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 66ක් අත්සන් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.

එම විශ්වාසභංගය අද (16දා) කථනායක කරු ජයසූරිය මහතාට භාරදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.