නවසීලන්ත නායකයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් සමඟ උපන්දිනය සමරයි. (PHOTOS/VIDEO)

0
188

නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායම අතර දින 3 ක පුහුණු තරඟය අද ආරම්භ වුණා. නවසීලන්ත නායක කේන් විලියම්සන්ගේ උපන්දිනයත් අදට යේදී තිබෙනවා.

ඔහු අද සිය උපන්දිනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලීන් සමඟ සමරන ආකාරය දකින්නට ලැබුණා. කේන් විලියම්සන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් උපන්දින කේක් එකක් රැගෙන විත් තිබුණා.

සවස තේ පානය අතරදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් අතරට ගිය නවසීලන්ත නායකයාට ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් කේක් කවනු ලැබුවා.