චීනයෙන් අලුත් දුම්රියක් ලංකාවට. (PHOTOS)

0
92

චීනයෙන් ආනයනය කළ S 14 දුම්රිය බලවේග කට්ටලය අද කොළඹ වරායට ළඟා වී තිබෙනවා.

මෙලෙස ගෙන්වා ඇත්තේ උඩරට මාර්ගයේ ධාවනය සඳහා සකස් කරන ලද දුම්රිය බලවේග කට්ටලයක් බවයි ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

එහි වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.3ක්.

වායුසමනය කළ මැදිරි දෙකකින්, දෙවැනි පන්තියේ මැදිරි දෙකකින් හා 3 වන පන්තියේ මැදිරි තුනකින් මෙම බලවේග කට්ටලය සමන්විතයි.