“සන්ධානය පිහිටුවීමට පෙර අපේක්ෂකයා නම් කරන්න”- සජිත් කියයි.

0
61

ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් එජාපයේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සන්ධානයක් හැකි ඉක්මනින් පිහිටු වීමට සජිත් ප්‍රේමදාස සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එකඟ වී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ලිපියක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ, ඔහු එවැනි සියයට සියයක්ම නොව සියයට ලක්ෂ වාරයක් එකඟ වන බවයි.

නමුත් ඔහු පවසන්නේ, ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීමෙන් පසුව එම සන්ධානය පිහිටුවීම සුදුසු බවයි.