නාමල් රාජපක්ෂගේ විවාහය හෙට, නාමල්ගේ අතිනත ගන්නේ කවුද ?

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂගේ විවාහය හෙට ( 12 ) වීරකැටිය මැදමුලනේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

නාමල්ගේ අත ගන්නා මනාලිය වන්නේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු වන තිලක් වීරසිංහගේ දියණිය වන ළිමිණි වීරසිංහයි.

මෙම මංගල උත්සවය සඳහා සියලු මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු විශාල අමුත්තන් පිරිසකට දැනටමත් ආරාධනය කර ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න