පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු වැඩිම විදේශිකයින් පැමිණිම නොවැම්බරයේ

2019 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 176,984 ක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛන අනාවරණය කරයි.

අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු දැඩි පසුබෑමකට ලක්වූ මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය ඉන් පසු වැඩිම විදෙස් සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් පැමිණි මාසය ලෙසින් 2019 නොවැම්බර් මාසය වාර්තා වනු ඇත.

එසේම 2019 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් 117,743 ට වඩා 51,241 ක සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් නොවැම්බර් මාසයේ දී මෙරටට පැමිණ තිබේ. එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 49%ක වර්ධනයකි.

කෙසේ වෙතත් 2018 වසරේ නොවැම්බර් මාසයට වඩා මෙම වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී පැමිණ තිබෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවෙහි 9.5%ක පහළ යාමක් වාර්තා වේ.

මේ අනුව 2019 වසරේ මුල් මාස 11 තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන මුළු විදෙස් සංචාරකයින් ගණන 1,672,039 කි. මෙය 2018 වසරේ මුල් මාස 11 තුළ පැමිණි 2,080,627 ක් වන සංචාරකයින් ප්‍රමාණයට වඩා 19.6% ක පහළ යාමක් ලෙසින් සටහන් වේ.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න