ජර්මානු මුහුදු දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් අතුරුදහන්

ජර්මනියට අයත් මුහුදු දත්ත විශ්ලේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් අතුරැදහන් වී තිබේ. කාලගුණ සහ පරිසර දත්ත නිරීක්ෂණය සඳහා යොදවා තිබූ මෙම මධ්‍යස්ථානය පොලිසිය සහ විද්‍යාඥයින් පුදුමයට පත් කරමින් අතුරුදහන් වී තිබේ.

ටොන් භාගයකට වඩා බරැති මෙම මධ්‍යස්ථානය කිසිසේත් දියවැලකට හසුවී ගසාගෙන යාමට ඉඩක් නැති බව සඳහන් ය. යුරෝ ලක්ෂ 3ක් (රුපියල් මිලියන 60ක්) පමණ වටින මෙම මධ්‍යස්ථානය බෝල්ටික් මුහුදු පතුලේ සවි කර තිබිණි.

මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටා තිබුණේ මුහුදු වෙරළේ සිට සැතපුම් 2කට මදක් අඩු දුරකින් සහ අඩි 72ක් ගැඹුරට වන්නටයි.

මෙම කලාපයට ධීවරයන් ට හෝ වෙනත් කිසිවෙකුට විවෘත නැති ආරක්‍ෂිත මුහුදු කලාපයක් බවද වාර්තා වේ.

මුහුදු පතුල බලා ගිය කිමිදුම්කරුවන් ට හමුවුයේ මධ්‍යස්ථානයට විදුලිය සැපයෙන රැහැන් මාර්ග පමණි.

මෙම අතුරුදහන් වීම මෙතෙක් පැහැදිලි කරගැනීමට කිසිවෙකු සමත් වී නැත.