ඇමති නවීන්ගේ වැඩසටහන දුමෙන් වැසි ගිය හැටි. (PHOTOS)

0
104

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා ඊයේ (11) සවස වවුනියාව නන්දිමිත්‍රගම ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වූ වැඩසටහනක් අතරතුර එම ප්‍රදේශය දුමෙන් වැසී ගියා.වූ අතර

ඒ හේතුවෙන් එම වැඩසටහනට බාධා එල්ල වූ අතර උත්සව භූමිය ආසන්න කැළෑ ප්‍රදේශයක් කිසියම් කණ්ඩායමක් විසින් ගිනිතැබීම නිසා මෙලෙස දුම් ගසා ඇති බවයි බවයි වාර්තා වන්නේ.

නන්දිමිත්‍රගම නැවත පදිංචිකළ ගම්මානයේ පදිංචිකරුවන්ට පොල්පැළ බෙදාදීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා.