ජනාධිපති ගේ ක්‍රියාකලාපය ගැන රුවන් ගේ නොසතුට ලිපියකින් දන්වයි

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ. ජාතික රුපවාහිනිය පවර ගැනීමේ දී කටයුතු කළ ආකාරය සහ එමගින් සිදුවන අතුරු ප්‍රතිඵල ගැන තම නොසතුට පළ කරමින් මෙම ලිපිය යොමු කර ඇත.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ ජාතික රුපවාහිනිය මෙලෙස ඔහුට හෝ නොදන්වා පවරා ගැනීම මාධ්‍ය නිදහස තර්ජනයට ලක්වීමක් ලෙස අර්ථ දැක්වීම වැළක්විය නොහැකි බවයි.

අප වෙත ලැබුණු එම සම්පුර්ණ ලිපිය