“මේරියන්ස් ” 31 වන උපන්දිනය සමරයි (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රකට සංගීත කණ්ඩායමක් වන නලීන් පෙරේරා ප්‍රමුඛ මේරියන්ස් සංගීත කණ්ඩායම පසුගිය සැප්තැම්බර් 08 වෙනිදා සිය 31ක් වැනි සංවත්සරය සැමරූවා.

ආගමික කටයුතු වලට මුල්තැන දෙමින් 31 වසරක සතුට බෙදාගත් අයුරු මෙසේයි.