මරියානා ආගාධයෙන් ප්ලාස්ටික් ඇතුළු අපද්‍රවය රැසක් මතුවෙයි.

0
250

ලොව ගැඹුරුම ස්ථානය ලෙස සැලකෙන පැසිෆික් සාගරයේ පිහිටි මරියානා ආගාධය තුල තිබී ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය හමුවී තිබෙනවා.

මරියානා ආගාධයේ අඩි 35,849ක පත්ලට කිමිදුණු අමෙරිකානු ගවේෂක කණ්ඩායමක් විසින් මෙම අපද්‍රව්‍ය තොගය සොයා ගැනුණා.

විශේෂ සබ්මැරීන යාත්‍රාවකින් මරියානා ආගාධය තුලට පිවිස මෙම අපද්‍රව්‍ය තිබු බවට නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා.