බංග්ලාදේශ තරඟයෙන් අනතුරුව මාලිංග යළි දිවයිනට.

අද පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශ තරඟයෙන් අනතුරුව ලසිත් මාලිංග නැවත දිවයිනට පැමිණෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

ඒ ඔහුගේ නැන්දනියගේ අවමඟුල් උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහායි. බංගලාදේශ තරඟයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟය සඳහා මාලිංග යලි කණ්ඩායම සමඟ එක් වීමට නියමිතයි.