හැමෝම කතාවෙන කඩවසම් මේජර් ගැන ඔබ දන්නවද? (PHOTOS)

  Facebook එක පුරාම මේ දවස්වල කඩවසම් රණවිරුවෙක්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් හුවමාරු වෙනවා. ඔහු තමයි මේජර් රණසිංහ. ඉතිං හැමෝම උනන්දුවෙන් හොයන මේජර් රණසිංහ ගැන Citizen අපි ඔබට කියන්න ලෑස්තියි.

  පපුවෙ වම් පැත්තෙ තියෙන්නෙ පදක්කම් දකුණු පැත්තෙ තියෙන්නෙ පළදනා. පදක්කම් කියන්නෙ යුද්දයකදී ලබා ගන්න ජයග්‍රහණ හා යුද මෙහෙයුම් වලට සහාභාගී වීම් සදහා දෙන පද්දක්කම්. ඔය වම් පැත්තෙ උඩම තියෙන පදක්කම වීරෝධාර විභූෂන පදක්කම ඒ පදක්කම යුද්දයකදී ඉහලින්ම දෙන පදක්කම් වලින් එකක්.

  අන්තිමට කියපු පදක්කම් දෙක හමුදාවන් තුල සුලභව දකින්න පුලුවන් උනත් ඉහලින් කී පදක්කම් ඉතා දුර්ලභයි. අනෙක් පදක්කම් සියල්ල මෙහෙයුම් කටයුතු වලට ලබාදෙන පදක්කම්.

  ඊලගට තියෙන්නෙ රණ වික්‍රම පදක්කම් ඒකත් යුද්දකදී පෙන්නපු උපරිම දක්ෂතා සදහා දෙන පදක්කමක් මෙතන එක පදක්කමට වඩා ඔහුට තියෙනවා, ඊලගට තියෙන්නෙ රණසූර පදක්කම එකත් යුද්දකදී පෙන්න දක්ෂතා සදහා දෙන පදක්කමක් ඊලගට තියෙන්නෙ යුද්දයකදී අබාධයකට ලක්වීම නිසා ලැබෙන පදක්කමක්.

  තමන්ගෙ දුවට පුතාට මෙ පදක්කම් පළඳින්න පුලුවන් කියලා අපි අහලා තියෙනවා පපුවෙ දකුණු පැත්තෙ. ඒත් එහෙම කෙනෙක් මේ වෙනකම් දැකලා නෑ. තවද අධිකරණ විත්ති කූඩුවට නගින්නෙ නැතුව නඩු අහන්න පුලුවන් කියල අහල, දැකල නෑ.

  පපුවෙ දකුණු පැත්තෙ තියෙන්නේ හමුදාවක් තුල කරනු ලබන විශේෂ වූ පුහුනු වීම සදහ ලැබෙන පළඳනා උදා- පැරශුට්. බෙරෙට් කැප් එකෙ තියෙන batch එකෙන් කියන්නෙ SF, . SF එකෙ තුවාල උන හෝ මැරුන එකෙක් වත් යුද භූමියක දාල ආවා කියලා වර්තා වෙන්නෙ නෑ. ඒක SF එකෙ Must එකක්.(ඔවුන්ගේ තේමා පාටය කිසිවිටකත් සතුරාට යටත් නොවෙමි).
  කරේ තියෙන්නෙ Rank එක , Rank එක Major.

  Major සුරංග රණසිංහගේ මේ හැම දෙයක්ම පිටිපස්සෙ තියෙන්නෙ රටේ අපේ අභිමානයි…