මහින්ද රනිල්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රති ත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් පුළුල් අධ්‍යනයක් හා විමර්ෂණයක් කිරීමට ඉඩ සැලසෙන සේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන ලෙස විපක්ෂනායක මහින්ද රාපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලීමක් කළා.

මෙම පනතට ජන සමාජයේ සෑම අංශයකින්ම විරෝධය එල්ල වෙමින් පවතින බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්‍ෂ ගණනාවක් සිය දැඩි විරෝධය දැනටමත් පළකර ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියා.