මහින්ද මහ මැතිවරණයක් ඉල්ලයි.

රට සෑම අංශයකින්ම දැඩි අර්බුදයකට ගමන් කරමින් තිබෙන නිසා මීට විසඳුම් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව වහාම විසුරුවා හැර කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ජාතික ආරක්ෂාව, රටේ ආර්ථිකය, දේශීය නිෂ්පාදන, කෘෂිකර්මාන්තය හා වැවිලි ක්ෂේත්‍රය, දෙස් විදෙස් ආයෝජන, සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුළු සෑම ක්ෂේත්‍රයකින්ම රට බරපතළ කඩා වැටීමකට ලක්වෙමින් පවතින නිසා ඉදිරියේදී මුළු රටම ඊටත් වඩා කඩාගෙන වැටීමකට ලක්වීමට බොහෝදුරට ඉඩ තිබෙන බවත් එම නිසා වහාම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයක් පවත්වා රට තුළ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතු බවත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනු ලබන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ගේ අවධානය මේ සඳහා යොමුවිය යුතු බවත් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනැවිත් එය 2/3ක බහුතරයකගෙන් සම්මත කරගෙන පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය හැකි බවත් ඒ සඳහා විපක්ෂය නියෝජනය කරනු ලබන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට වාගේම ආණ්ඩුව නියෝජනය කරනු ලබන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලටද වගකීමක් තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළා.

වර්තමාන ආණ්ඩුව ගෙදර යා යුතු බව ප්‍රකාශ කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත් ආණ්ඩුවේම සමහර කණ්ඩායම් ආණ්ඩුව අසාර්ථක වී ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින් සිටින බවත් මෙම සියලු කොටස්වලට අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ යෝජනාවකට සහයෝගය ලබාදී නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා රටේ පොදු මහජනතාවට අවස්ථාවක් ලබාදිය හැකි බවත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා.