මාධවී වත්සලා ඇන්තනි උපන්දිනය සැමරූ හැටි. (PHOTOS)

0
207

රංගන ශිල්පිනියක්, ගායිකාවක් සහ නිවේදිකාවක් වන මාධවී වත්සලා ඇන්තනිගේ උපන්දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

එම අපුරු මොහොතේ ගත් ඡායාරූප මෙන්න,