සිංගප්පූරුවේ අයිස් ක්‍රීම් කන්න ගිය මාධවට සිද්ධ වුණු ඇබැද්දිය.(VIDEO)

මාධව විජේසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය සහ දක්ෂ නිවේදන ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම ඔහු ලොකු කුඩා කාගේත් ආදරය දිනාගත් චරිතයක්.

පසුගිය දවසක මාධව සිංගප්පූරු සංචාරයකට ගිහින් තිබුණා. එහිදී අයිස් ක්‍රීම් කන්න ගිහින් ඔහු අපූරු ඇබැද්දියකට මුහුණ දුන්නා.

එම සිදුවීම පහතින්,

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න