මා ඔයේ තිබී සොයා ගත් සිම් කාඩ්පත් පුද්ගලික සමාගමකට අයත් බව අනාවරණය වෙයි.

මීගමුව කොච්චිකඩේ, පොලිස් වසමට අයත් මා ඔයේ තිබී සොයා ගත් සිම් කාඩ් ප්‍රමාණය 1,475 ක් බව පොලීසිය පවසනවා.

ඊයේ (20) සවස් කාලයේ දී කොච්චිකඩේ පොලිස් වසමේ ඕවිටියාව, මාඔය අසල කැලෑ ප්‍රදේශයේ දී මෙය සොයා ගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනය කළා.

කොච්චිකඩේ පොලීසියට ලද තොරතුරක් මත මෙම වැටලීම සිදු කර තිබෙනවා.

එහිදී පොහොර උරයක දමා සඟවා තිබූ එක්තරා ‍පුද්ගලික සමාගමකට අයත් බවයි.

ඉදිරි පරීක්ෂණ කොච්චිකඩේ පොලීසිය විසින් සිදු කරනවා.

මෙම ‍සිම් කාඩ් පත් තොගය මාඔයේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ගිය තරුණ පිරිසකට හමුවී තිබුණා.

මෙම සිම් කාඩ් සමඟ මාතර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිනියකගේ ලිපිනයක් හා දුරකථන අංකයක් ද තිබී හමු වී තිබෙනවා.