ආසියාවේ උසම කුළුණ බලන්න ඔබත් එනවද?

මෙම මස (සැප්:) 16වන දා විවෘත වීමට නියමිතයි. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන, අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ස යන අයගේ සහභාගීත්වයෙන් වන වේ.

චීන ණය ආධාර අනුව නිර්මාණය වූ මෙම කුළුණ දකුණු ආසියාවේ විශාලතම කුළුණ ලෙස නම් කෙරෙනු ඇත.

මෙම කුළුණ මහජනතාවට නැරඹීමට විවෘත වන අතර මූලික අදියරේ දී එලෙස නරඹන්න අවස්ථාව ලැබෙනුයේ නැරඹුම් මැදිරිය පමණක් බව සඳහන් වේ.